Sugatang lalaki na nahulog sa puno, tinulungan ng UNTV Data and Rescue Crew

Sugatang lalaki na nahulog sa puno, tinulungan ng UNTV Data and Rescue Crew

Tinulungan ng UNTV Data and Rescue Crew ang isang lalaking nahulog sa puno sa Quezon City at dalawang lalake na sugatan dahil sa vehicular accident sa Cebu City.

Ito ang balita ni Bernard Dadis.

For more news video focus on to: /

You May Also Like

About the Author: Quincy Race Ways News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *