TMBB 2023: Mga suggestions upang makapagligtas ng buhay sa isang aksidente kahit walang coaching

TMBB 2023: Mga suggestions upang makapagligtas ng buhay sa isang aksidente kahit walang coaching

Ang aksidente ay hindi maiiwasan gaya nang hindi ito inaasahan. Sa pagluwag ng community restrictions, tumataas na rin ang bilang ng mga naaaksidente dahil sa malaya nang nakakakilos ang publiko.

Bilang isang saksi sa aksidente, paano ka makapagliligtas ng buhay kahit walang pormal na rescue coaching?

Subscribe to our edifying YouTube channel, i

We Attend the Folk. We Give Glory To God!
#UNTV #NewsandRescue

For updates, visit: /

Take a look at out our edifying social media accounts:
e
e
e
/
Instagram legend – @untvnewsrescue

Feel free to fragment but carry out no longer re-upload.

You May Also Like

About the Author: Quincy Race Ways News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *